Metingen

Gebruikers van gebouwen zijn niet altijd tevreden over het binnenklimaat. Het ontwerp van de installatie, de temperatuur, relatieve vochtigheid en luchtkwaliteit spelen een grote rol in de beleving van het binnenklimaat. Een meetrapport geeft u inzicht of het binnenklimaat voldoet aan de gestelde eisen.

HX beschikt over de kennis en meetapparatuur om eventuele oorzaken van een onbehaaglijk binnenklimaat in kaart te brengen. U ontvangt vervolgens een meetrapport met daarin de conclusies en de benodigde maatregelen ter verbetering van het binnenklimaat. 


Lees meer