Legionellabeheersing

Volgens de Arbo beleidsregel van het Ministerie van Sociale Zaken moeten eigenaren van watervernevelende apparatuur, zoals koeltorens en wasgelegenheden, aantonen dat zij afdoende maatregelen hebben getroffen ter voorkoming van legionella. Voor deze installaties is een risico inventarisatie, evaluatie en beheersplan verplicht.

HX biedt u advies over en realisatie van de benodigde maatregelen ter voorkoming van legionella.

Lees meer