Binnenklimaat in scholen

HX werkt bij het optimaliseren van het binnenklimaat in scholen volgens de uitgangspunten en aanbevelingen van het document 'Frisse scholen 2010'.

Een slecht binnenklimaat in scholen heeft een negatief effect op de gezondheid van leerlingen en onderwijzend personeel, hun functioneren en leerprestaties. Voor de verbetering van de luchtkwaliteit, energiezuinigheid en het comfort zijn verschillende ambitieniveaus vastgesteld door het SenterNovem in het document 'Frisse scholen 2010'.

HX heeft voor diverse scholen installaties gerealiseerd die hebben geleid tot verbetering van het binnenklimaat. Door onze brede ervaring in het toepassen van verschillende technieken garanderen wij u een optimaal binnenklimaat.

Lees meer over de uitgangspunten en aanbevelingen in het document 'Frisse scholen 2010'

Lees meer